Sellins frivilliga brandkår

Freiwillige Feuerwehr Sellin

Sellins frivilliga brandkår

Som de flesta andra brandförsvar i Tyskland, består också den frivilliga brandkåren i Sellin av medborgare som är aktiva i frivilligarbete. Sellins brandförsvar grundades den 6 februari 1906, omkring 70 år efter den första frivilliga brandkåren i Tyskland hade påbörjat sin tjänstgöring. Sedan 1994 är Sellins brandkår stationerad i sin nuvarande tjänstebyggnad, som har ett garage med fyra rulldörrar för modern teknik liksom en sanitetssektion och ett mötesrum. Till dess livräddningsfordon hör två släckningsgruppfordon, ett av dem är stationerat i Seedorf, och dessutom en manskapsbil, en slangsläpvagn, ett fältkök liksom en slangjolle.
 Sellins frivilliga brandkår arrangerar varje år i juli en brandförsvarsfest för invånare och sommargäster. Dessutom stöder den kurortsförvaltningen för Östersjöbadorten vid många evenemang under året. Den kommande generationen av ungdomsbrandkåren i Sellin främjas med lekfulla aktiviteter och praktisk brandförsvarsgrundutbildning.

Kontakt/Information

Frivilliga brandkåren i Sellin
Siedlung am Wald 50
18586 Ostseebad Sellin
T +49 38303 – 86 082
Ring i nödfall 112
www.feuerwehr-sellin.org