Badbestämmelser

Sellin Strand Ostsee

Utdrag ur strand- och badföreskrifterna

§ 5 Badande och solbadande
Badande och simning är endast tillåtet i de särskilt anvisade strandområdena. När en varningsboll placeras på badvaktstornen gäller följande regler:
– en varningsboll är placerad: Badförbud för barn och icke-simkunniga
– två varningsbollar är placerade: absolut badförbud.
Endast i de därför anvisade strandområdena är badande och solbadande utan kläder tillåtet.

§ 6 Strandslott på sandstranden
Sand för strandslott får inte grävas fram upp till ett avstånd på 3 m från dynerna eller högbankerna.

§ 8 Vattenfarkoster och vattensportutrustning liksom sport på stranden
I de med bojer avgränsade badområdena är inte surfing liksom färd med motor- eller segelbåtar tillåtet. Lagsporter (t.ex. volleyboll) är endast tillåtna på de av kurortsförvaltningen förutsedda platserna. Vidare är uppställning av sportutrustning endast tillåtet med kurortsförvaltningens medgivande.

§ 10 Hundar i strandområdet
Under tiden från den 1 juni till den 30 september gäller: På strandpromenaden och på den därför särskilt anvisade hundstranden är det tillåtet att medföra hundar i koppel.

§ 11 Beträdande av dynerna och klippkusten
Beträdande av området med dyner och klippkusten är förbjudet.

§ 12 Körning på strandpromenaden
Körning på strandpromenaden är inte tillåtet med någon typ av motorfordon.

§ 14 Lägereld i strandområdet
Tändning och underhåll av lägereldar i de områden som anges i § 2 är endast tillåtet med godkännande av vatten- och sjöfartskontoret i Stralsund och av distriktföreståndaren för kontoret i Mönchgut-Granitz.

§ 15 Övervakning
De bestämmelser som antagits i genomförandet av dessa stadgar av kurortsförvaltningens övervakningspersonal och DLRG ska åtlydas.

De fullständiga strand- och badföreskrifterna finns hos kurortsförvaltningen, hos DLRG eller som en affisch i strandområdet.