Rozporządzenie na temat kąpielisk

Sellin Strand Ostsee

Wyciąg z rozporządzenia na temat plaży i kąpielisk

§ 5 Kąpiele wodne i kąpiele słoneczne
Kąpiele i pływanie dozwolone jest wyłącznie w specjalnie w tym celu wyznaczonych strefach plaży. Jeżeli na wieży ratownika umieszczona jest kula ostrzegawcza, obowiązują następujące przepisy:
– umieszczona kula ostrzegawcza: Zakaz kąpieli dla dzieci i osób nieumiejących pływać
– umieszczone dwie kule ostrzegawcze: absolutny zakaz kąpieli.
Kąpiele wodne i kąpiele słoneczne bez odzieży dozwolone jest wyłącznie w specjalnie w tym celu wyznaczonych strefach plaży.

§ 6 Zamki z piasku na plaży
Do budowy zamków z piasku nie wolno używać piasku pozyskanego z odległości nie mniejszej niż 3 m od wydm lub klifu.

§ 8 Pojazdy wodne i sprzęt do sportów wodnych oraz sport na plaży
W strefach kąpieliska wydzielonych bojami nie wolno surfować, ani wpływać do tych stref łodziami motorowymi lub żaglówkami. Gry zespołowe (np. siatkówka) odbywać się mogą wyłącznie w przewidzianych w tym celu przez kierownictwo kurortu miejscach. Również rozstawianie sprzętu sportowego możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody kierownictwa kurortu.

§ 10 Psy na terenie plaży
Określa się, że w okresie od 01 czerwca do 30 września: na promenadzie przy plaży i na specjalnie w tym celu wyznaczonej plaży dla psów, dozwolone jest przyprowadzanie psów na smyczy.

§ 11 Wchodzenie na wydmy i strome wybrzeże
Wchodzenie na wydmy i strome wybrzeże jest zabronione.

§ 12 Wjeżdżanie na promenadę przy plaży
Wjeżdżanie na promenadę przy plaży pojazdami motorowymi wszelkiego rodzaju jest niedozwolone.

§ 14 Rozpalanie ogniska na plaży
Rozpalanie i podtrzymywanie ogniska dozwolone jest we wskazanych zgodnie z § 2 strefach wyłącznie za zgodą Urzędu ds. Żeglugi i Rejsów (Wasser- und Schifffahrtsamt) Stralsund oraz przedstawicieli władz Urzędu Mönchgut-Granitz.

§ 15 Nadzór
Pierwszeństwo mają rozporządzenia personelu nadzorującego kierownictwa kurortu, o których mowa w niniejszym zdaniu oraz rozporządzenia DLRG.

Wszystkie rozporządzenia na temat plaży i kąpielisk otrzymają Państwo w kierownictwie kurortu, w Związku DLRG lub zostaną one Państwu przekazane w formie informacji umieszczonej na plaży.