Grundskola och barnomsorg

Grundschule Sellin und CJD Christophorusschule Rügen

CJD Christophorusschule (Christophorusskolan) Rügen
CJD Christophorusskolan Rügen i östersjöbadorten Sellin är en av 50 Christophorusskolor som CJD driver över hela Tyskland. Gemensamt för alla skolor är den kristliga synen på människan. Varje elev betraktas som unik personlighet. Skolan ser sitt pedagogiska uppdrag i att på basis av solida kunskaper och färdigheter förmedla eleverna moraliska grundvärderingar samt förmågan att visa gott omdöme och på så sätt göra dem till socialt och solidariskt agerande medlemmar i vårt demokratiska samhälle.
CJD Christophorusskolan Sellin är en kooperativ enhetsskola. Den främjar den individuella utvecklingen av alla elever. I detta koncept ingår utvecklingen av deras personlighet, att upptäcka och främja deras talanger och begåvningar samt att utveckla utbildnings- och prestationskompetenser. Den unga människan skall under skoltiden förberedas för att ansvarsmedvetet finna en plats i samhället och samtidigt kunna falla tillbaka på ett etiskt fundament som grundar sig på kristliga grundvärderingar.
Christophorusskolan söker nya vägar för utbildning av varje enskild individ. Skolan erbjuder ett brett urval för att främja olika talanger och förmågor, men ger även individuell hjälp vid brister och handikapp hos eleverna. Föremål för undervisningen är alla studieämnen i delstaten Mecklenburg-Vorpommern för de olika årskurserna. I detta sammanhang gäller vägledningen i delstatens referensplaner och i de skolinterna läroplanerna.
I undervisningen utvecklas elevernas kunskaper, duglighet och färdigheter inom alla ämnen. Dessa kompetenser, fördelade över de olika skolåren, byggs upp systematiskt. På så sätt ger det eleverna en möjlighet att avlägga en yrkesinriktad skolexamen, en yrkesinriktad skolexamen med frivilligt extraprov, en allmän avslutning på realskolenivå, en skolexamen som berättigar till fackhögskolan eller en allmän studentexamen på gymnasienivå. Bindande är bestämmelserna från den tyska kulturministerkonferensen samt referensplanerna i Mecklenburg-Vorpommern.

Kontakt/ Information:
CJD Christophorusschule Sellin
Granitzer Straße 1 b
18586 Ostseebad Sellin
Tfn: +4938303-1272-0
www.cjd-sellin.de

Grundskola Sellin
Livsglädje och kreativitet är för grundskolan i Sellin de viktigaste förutsättningarna för läranderesultat. Därför arbetar de 13 lärarinnorna enligt ett helhetligt lärandekoncept, där mycket mental och fysisk träning ingår. Målet är att motivera sina 113 elever från kommunerna Lancken-Granitz, Baabe och Sellin till självständigt lärande i växlingen mellan spänning och avslappning. Skolans läge i utkanten av Granitz och avsides från hårt trafikerade vägar stöder denna tanke. Sedan 2009 följer grundskolan i Sellin det framtidsinriktade konceptet med en “Hel halvdagsskola”. Den består av fasta skoltider för hela veckan, istället för varierande starttider enligt ett timschema. Dessutom kompletteras den obligatoriska skolningen med inlärningstider där eleverna kan arbeta fritt i projektgrupper. Grundskolan i Sellin uppstod från ett yrkesgymnasium och fungerar sedan 1990/91 som en fristående grundskola. Den samarbetar med nationalparksmyndigheten, Rügens musikskola, utvalda hotell och andra initiativ på Östersjöbadorten Sellin. Föreningen “Sellins grundskolas vänner e.V.”, som grundades 2008, stöder den i sitt arbete.
Kontakt/Information:
Grundskolan i Sellin
Granitzer Straße 1b
18586 Ostseebad Sellin
T +49 38303-87320
www.grundschule-sellin.de


Barnomsorg

Upp till 190 barn från 3 månader upp till 10 år går på barndaghemmet “Olga Benario Prestes” i Sellin. Från måndag till lördag tas de omväxlande omhand av totalt 15 pedagoger. Även barn till semestergäster är välkomna som så kallade “dagisbarn”. Eftersom barndaghemmet inte ligger långt från Östersjöstranden och vid skogsbrynet och dessutom i ett område i Östersjöbadorten med lite trafik, kan de små leka och stoja särskilt mycket här. Den egna lekplatsen byggdes särskilt med tanke på barnens behov som en del av totalrenoveringen av daghemmet under 2010. Särskilt de riktigt små barnen har där möjlighet att säkert men ändå lekfullt utforska och förbättra sina fysiska förmågor. Mycket rörelse och hälsosam kost är grunden för det pedagogiska konceptet på daghemmet i Sellin. För att förverkliga det moderna utbildningskoncept som Mecklenburg-Vorpommern eftersträvar, fungerar barndaghemmet i nära samarbete med grundskolan i Sellin. Förutom det teoretiska utbytet driver båda parterna sitt arbete även praktiskt, bl.a. genom ömsesidiga besök med barnen, prova-på-lektioner för daghemsbarn och gemensamt organiserade projekt för alla barn. Lärarna deltar regelbundet med barnen vid kurortsevenemang, som t.ex. lyktprocessionen till Sankt Martinsdagen. Sedan 1992 leder den statligt erkända socialpedagogen Gerlinde Genth barndaghemmet “Olga Benares Prestes”.
Kontakt/Information:

Barndaghemmet “Olga Benario Prestes”
Weißer Steg 2
18586 Sellin
T +49 38303-87298
kita-sellin@web.de