Partnerstäder

Miedzyzdroje

Partnerstäder

Östersjöbadorten Sellin är vänskapligt förbunden med två partnerstäder – Östersjöbadorten Heikendorf vid Kielfjorden och Östersjöbadorten Miedzyzdroje (Misdroy) på västkusten av den polska Östersjöhalvön Wollin. Liksom Sellin består även storkommunen Heikendorf av olika distrikt. Östersjöbadorten Heikendorf vid Kielfjordens östra strand är ett populärt friluftsområde för invånare i provinshuvudstaden Kiel. Med sin 4,5 km långa fjordstrand, badplatser och vandringsleder i östra Holsteins fjordlandskap är badorten en attraktiv turistregion. Partnerskapet mellan Heikendorf och Sellin konkretiseras framförallt på administrativ nivå. Östersjöbadorten Miedzyzdroje (Misdroy) kan nås från Ahlbeck med cykel. Liksom Östersjöbadorten Sellin utvecklades den redan kring 1900 till en betydelsefull badort med villor i stil med badortsarkitektur. Det var också den första badorten på Wollin som hade en pir där passagerarångfartyg kunde lägga till. Skogsklädda kullar omger badorten och även Östersjöstranden är skogsbevuxen. Partnerskapet mellan Miedzyzdroje och Sellin är aktivt genom samarbeten på turismområdet liksom utbytesprojekt med studerande.

Kontakt/Information
Kommunen Sellin
Reinhard Liedtke (borgmästare)
T +49 38303-16711
www.miedzyzdroje.pl
www.heikendorf.de